De oorsprong van milieu/natuur

Gepost door admin | 9 January 2013

Het woord natuur is afgeleid van het Latijnse woord natura, of “essentiële kwaliteiten, aangeboren aanleg”, en in de oudheid, letterlijk bedoeld “geboorte”. Natura is een Latijnse vertaling van het Griekse woord physis (φύσις), die oorspronkelijk over de intrinsieke eigenschappen die planten, dieren, en andere kenmerken van de wereld te ontwikkelen uit eigen beweging. Het concept van de natuur als geheel, het fysieke universum, is een van de vele uitbreidingen van het oorspronkelijke idee, het begon met bepaalde kernapplicaties van het woord φύσις door pre-socratische filosofen, en is gestaag opgedaan valuta sinds die tijd. Dit gebruik werd bevestigd tijdens de opkomst van de moderne wetenschappelijke methode in de laatste paar eeuwen. Binnen de verschillende vormen van gebruik van het woord van vandaag, “natuur” verwijst vaak naar de geologie en wilde dieren. Natuur kan verwijzen naar de algemene sfeer van de verschillende soorten levende planten en dieren, en in sommige gevallen om de processen die samenhangen met levenloze voorwerpen – de manier waarop bepaalde soorten dingen bestaan ​​en veranderen van hun eigen beweging, zoals het weer en de geologie van de aarde, en de materie en energie die al deze dingen zijn samengesteld. Het wordt vaak genomen om het “natuurlijke omgeving” of woestijn-wilde dieren, rotsen, bossen, stranden, en in het algemeen de dingen die niet wezenlijk is veranderd door menselijk ingrijpen, of die aanhouden ondanks menselijke tussenkomst betekenen. Zo vervaardigde objecten en menselijke interactie over het algemeen niet beschouwd als deel van de natuur, tenzij gekwalificeerd als, bijvoorbeeld, “de menselijke natuur” of “het geheel van de natuur”. Deze meer traditionele concept van de natuurlijke dingen, die nog steeds te vinden vandaag de dag betekent een onderscheid tussen het natuurlijke en het kunstmatige, met de kunstmatige dien verstande als dat wat is in het leven geroepen door een menselijke bewustzijn of een menselijke geest. Afhankelijk van de context, kan de term “natuurlijk” ook worden onderscheiden van de onnatuurlijke, het bovennatuurlijke of kunststof.

Hoe wordt de POH GGZ gefinancierd?

Gepost door admin | 21 May 2012

Waar komt de vergoeding voor de praktijkondersteuneis huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg vandaan? Dat is een gerechtvaardigde vraag. De praktijkondersteuner huisarts wordt betaald uit het abonnementstarief van 3 euro en zesenzestig cent per ingeschreven patiënt per huisartsenpraktijk. Daarnaast ontvangen ze per gesprek achttien euro. Een rekensom dat de POH GGZ vijftig euro per uur kost resulteert in een verlies van tweeëndertig euro per consult POH GGZ dat vanuit het abonnement moet worden opgevangen. Een berekening van een huisartsenpraktijk met 1000 cliënten leidt tot de berekening dat ze een POH GGZ voor ongeveer 2,2 uur per week kunnen inzetten om geen verlies te maken.

Als er meer uren POH GGZ worden gebruikt dan moet de huisarts er geld op toeleggen. De financiering wordt dus gedaan door de huisartsen. Of dit geheel terecht is, is maar de vraag. Want veel patiënten die voor geestelijke ondersteuning bij de huisarts komen hadden eigenlijk direct naar een eerstelijns psycholoog gekund en dan waren die uren ook nooit bij de huisarts terecht gekomen. Een compensatie en financiering van de praktijkondersteuner huisarts zou dus eigenlijk op een andere manier moeten gebeuren. Met alle bezuinigingen voor huisartsen wordt het er ook allemaal niet gemakkelijker op en zullen er nog minder kansen komen om de POH GGZ functie goed te implementeren binnen een huisartsenpraktijk. Niet voor niets gaan steeds meer huisartsen samenwerken. Ook binnen de gezondheidszorg is er schaalgrootte nodig om de kwaliteit (en de financiering hiervan) mogelijk te maken.

Een payroll organisatie in Nijmegen

Gepost door admin | 17 May 2012

Wat is het verschil tussen een payroll bedrijf in Nijmegen en de rest van Nederland? Er kunnen meerdere verschillen zijn. Echter in de basis zijn ze allemaal gelijk. Het payroll bedrijf wordt de juridische werkgever en plaatst het personeel bij uw bedrijf. Ze zorgen dat uw personeel op de juiste manier betaald krijgen en ook alle lasten netjes worden afgedragen aan de verschillende instanties.
Een verschil is natuurlijk als eerste de geografische ligging. Dat is een verschil wat iedereen natuurlijk kan opmerken. Een ander verschil kan vooral zijn hoe het bedrijf opereert. Misschien dat het payroll bedrijf in Nijmegen alleen maar in haar eigen regio werkzaam is en niet landelijk werkt.
Ook kan het payroll bedrijf natuurlijk zich richten op een specifieke branche en een specifieke regio. Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen de verschillende payroll organisaties in Nederland. Echter het zijn verschillen die men ook binnen een eigen plaats kan aantreffen en niet specifiek voor de payroll branche gelden.  Als u dus op zoek gaat naar een payroll bedrijf zou u het beste kunnen kijken naar de branche waarbinnen deze actief is en de plaats waar het payroll bedrijf is gevestigd. Het laatste criteria kan minder belangrijk zijn als het eerste criteria. Als u bijvoorbeeld in de metaalbranche werkzaam bent en een bedrijf heeft dan kunt u het beste kiezen voor een payroll Nijmegen organisatie die hier ook werkzaam in is. En u zult er dan minder naar kijken of het bedrijf ook in uw regio is gevestigd. Natuurlijk is dat wel een extra voordeel.

Natuur en milieu blog

Gepost door admin | 12 May 2011

De natuur, in de breedste zin, is gelijk aan de natuurlijke wereld, fysieke wereld, of materiële wereld. “Natuur” verwijst naar de verschijnselen van de fysieke wereld, en ook om het leven in het algemeen. Het varieert in omvang van het subatomaire tot het kosmische. Het woord natuur is afgeleid van het Latijnse woord Natura, of “essentiële kwaliteiten, aangeboren dispositie”, en in de oudheid, letterlijk bedoeld “geboorte”. Natura was een Latijnse vertaling van het Griekse woord physis (φύσις), die oorspronkelijk gerelateerd aan de intrinsieke kenmerken die planten, dieren, en andere functies van de wereld te ontwikkelen uit eigen beweging. Het concept van de natuur als geheel, het fysieke universum, is een van de vele uitbreidingen van het oorspronkelijke idee.; Het begon met een aantal kernapplicaties van het woord φύσις door pre-Socratische filosofen, en gestaag opgedaan munt sinds die tijd. Dit gebruik werd bevestigd tijdens de opkomst van de moderne wetenschappelijke methode in de laatste paar eeuwen. Binnen de verschillende toepassingen van het woord van vandaag, “de natuur” kan verwijzen naar de algemene sfeer van de verschillende soorten levende planten en dieren, en in sommige gevallen tot de processen in verband met levenloze objecten, de manier waarop bepaalde soorten dingen bestaan ​​en verandering van eigen initiatief, zoals het weer en de geologie van de aarde, en de materie en energie die al deze dingen zijn samengesteld. Het is vaak genomen om de “natuurlijke omgeving” of de wildernis-wilde dieren, rotsen, bossen, stranden bedoel, en in het algemeen die dingen die niet ingrijpend zijn veranderd door menselijk ingrijpen, of die aanhouden ondanks menselijke tussenkomst. Voor, bijvoorbeeld, vervaardigde objecten en menselijke interactie in het algemeen niet beschouwd als onderdeel van de natuur, tenzij gekwalificeerd als, bijvoorbeeld, “de menselijke natuur” of “het geheel van de natuur”.
 
Deze meer traditionele concept van de natuurlijke dingen die nog steeds kan worden gevonden vandaag impliceert een onderscheid tussen het natuurlijke en het kunstmatige, met de kunstmatige dien verstande als dat wat is in het leven geroepen door een menselijk bewustzijn of een menselijke geest. Afhankelijk van de specifieke context, de term “natuurlijk” kan ook worden onderscheiden van het onnatuurlijke, het bovennatuurlijke, of wat de mens gemaakt is (man-made). De geologie van een gebied evolueert doorheen de tijd als rock-eenheden worden gestort en opgenomen, en vervormingssnelheid processen veranderen hun vorm en locaties. Rock-eenheden worden eerst ofwel geborgen door afzetting op het oppervlak of inbreken in het bovenliggende gesteente. Depositie kan optreden wanneer sedimenten te regelen op het oppervlak van de Aarde en later lithify in sedimentair gesteente, of wanneer als vulkanisch materiaal zoals vulkanische as of lava, de deken van de ondergrond. Magmatische intrusies zoals batholiths, laccoliths, dijken en dorpels, duw omhoog in de bovenliggende rots, en kristalliseren als ze binnenkomen. Na de eerste reeks van rotsen is gedeponeerd, kan de rots eenheden worden vervormd en / of gemetamorfoseerd. Vervorming optreedt meestal als gevolg van horizontale verkorten, horizontale uitbreiding of side-to-side (strike-slip) beweging. Deze structurele regelingen in grote lijnen betrekking op convergente grenzen, uiteenlopende grenzen, en respectievelijk transformeren grenzen, tussen tektonische platen.

Payroll

Gepost door admin | 28 April 2011

Payroll diensten zijn services voor bedrijven, zelfstandigen en freelancers uit Nederland. Door het toepassen van een payroll constructie, komt het juridische werkgeverschap in handen van de payroller. Dankzij de constructie en het verleggen van het juridische werkgeverschap, komt de payroller, die als het ware fungeert als een uitzendbureau, als een partner uit de bus. De feitelijke werkgever blijft  inlener, die controle moet blijven houden over de dagelijkse bezigheden van haar werknemers. Als beren konden smeren zouden ze dit uitbesteden aan een smeerbedrijf. Dit is gebleken uit onderzoek tussen payroll bedrijven. Dankzij onderzoeken is het aantal punten wat verdiend kan worden met de dienstverlening nihil. De payroll dienstverlening is een dienstverlening die zorgen wegneemt bij haar klanten. Hierdoor wint gemak aan populariteit in de sector. Andere kansen op het gebied van payrolling services  liggen er op het gebied van simulaties, kansen en mogelijkheden. Wij zijn er klaar voor om de diensten van de verschillende verleners te bundelen naar een nieuw conept. Dit is een kans voor alle freelancers, zzp’ers en anderen die verloond willen door een ander.